Następny Korony protetyczne na podbudowie z metalu, Warszawa - Dentistica