Następny Korony protetyczne z prasowanej porcelany, Warszawa - Dentistica