Tomograf Hyperion X9 w klinice Dentistica

W klinice Dentistica staramy się zwiększać jakość i zakres oferowanych usług.

Rosnąca liczba Pacjentów, którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem jest najlepszą motywacją.
W celu zapewnienia Państwu leczenia na najwyższym poziomie stosujemy technologie sprawdzone na całym świecie. Chcielibyśmy przybliżyć działanie oraz zastosowanie urządzenia Hyperion X9.

Jest to najnowszej generacji tomograf 3D, który pozwala na wykonanie pełnej diagnostyki obrazowej. Dzięki niemu tomografię komputerową (CBCT 3D), pantomogram (OPG) czy cefalometrię (TELE boczne) wykonamy w kilka minut.

Oszczędność czasu i łatwa diagnostyka

Pantomograf w wielofunkcyjnym urządzeniu Hyperion H9 pozwala na wykonanie pantomogramu, na którym widoczne są zęby górne i dolne, ich ułożenie w kości oraz wszystkie otaczające je tkanki.

Zdjęcie takie najczęściej wykonywane jest przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, przed zabiegami protetycznymi lub w celu oceny stanu uzębienia. Pantomogram daje możliwość oceny stopnia zaawansowania chorób przyzębia oraz jest niezbędnym badaniem w układaniu procesu leczenia ortodontycznego.

Zaś cefalometria uwidacznia tkanki miękkie twarzy Pacjenta, podniebienie twarde i zatoki przynosowe. Zdjęcia tego typu pozwalają także porównać pierwotny stan zgryzu Pacjenta ze stanem po leczeniu.

Możliwość wykonania diagnostyki obrazowej od razu, w czasie wizyty Pacjenta, bardzo skraca czas potrzebny do postawienia diagnozy i rozpoczęcia leczenia. Po wykonanym leczeniu również zaleca się wykonanie RTG kontrolnego (często po kilku miesiącach od wykonanego zabiegu). Stomatolog upewnia się, czy leczenie przyniosło oczekiwany skutek czy też potrzeba zastosować inny jego rodzaj.
MyRay-X9-transparent-HRPrecyzyjna diagnoza

Wykonanie tomografii 3D urządzeniem Hyperion H9 jest praktycznie niezbędne przed rozpoczęciem leczenia chirurgicznego. Badanie to pozwala ocenić jakość kości oraz odległość od punktów krytycznych w interesującym nas regionie. Lekarz oglądając tomografię może zobaczyć struktury anatomiczne, powiększać je oraz dokonywać pomiarów.

Badanie minimalizuje tym samym ryzyko powikłań po zabiegu i ułatwia diagnostykę stanu kości szczęki oraz żuchwy.

Badania wykonywane urządzeniem Hyperion H9 nie wymagają od Pacjenta żadnych szczególnych przygotowań i są bezbolesne. Przed wykonaniem RTG należy zdjąć metalowe przedmioty znajdujące się w okolicy twarzy, a następnie założyć fartuch ochronny, który zabezpiecza pozostałe części ciała przed przyjęciem dawki promieniowania rentgenowskiego.

Pacjentki, które są w ciąży lub, u których istnieje takie prawdopodobieństwo, powinny obowiązkowo poinformować o tym lekarza.
Sprzęt, którym wykonywane są badania jest poddawany kontroli zewnętrznej, aby spełniał wszystkie normy i był w pełni bezpieczny dla Pacjentów.
Często nie wiemy, że z promieniowaniem emitowanym z naturalnych źródeł mamy kontakt każdego dnia. Dawka jaką otrzymamy podczas badania tomograficznego jest o połowę mniejsza niż ta, którą otrzymujemy podczas kilkugodzinnej podróży samolotem.

W klinice Dentistica staramy się podnosić jakość i zakres oferowanych usług. Rosnąca liczba pacjentów, którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem jest dla nas największą motywacją do podnoszenia standardów oraz zakresu wykonywanych zabiegów. W celu zapewnienia Państwu usług na najwyższym poziomie stosujemy technologie sprawdzone na całym świecie. Dziś chcielibyśmy przybliżyć Państwu obraz urządzenia Hyperion X9, które jest najnowszej generacji tomografem 3D z funkcją pantomografu i cefalostatem i które pozwala naszym stomatologom wykonywać szeroki zakres badań, od pantomogramów przez cefalometrię po tomografię CBCT 3D.

Oszczędność czasu

Dzięki urządzeniu Hyperion H9 możemy w szybki i łatwy sposób wykonać zdjęcie RTG, które ułatwia ustalenie przyczyn dolegliwości, z którymi zgłosił się pacjent do naszej kliniki stomatologicznej Dentistica.

Często bowiem ubytek jest niewidoczny dla oka jak np. próchnica na stycznej dwóch zębów, lub zapalenie tkanek okołowierzchołkowych. Pojedyncze zdjęcie celowane dokładnie ukazuje zmiany w obszarze, który pacjent wskazuje jako miejsce bólu.

Tym samym czas potrzebny do postawienia diagnozy i rozpoczęcia leczenia jest skrócony do minimum. Po wykonanym leczeniu czasami zaleca się wykonanie RTG kontrolnego (często po kilku miesiącach od wykonanego zabiegu). Stomatolog upewnia się czy nie zachodzi konieczność zastosowania np: leczenia kanałowego ze względu na obumarcie miazgi, lub informuje pacjenta o zaleceniach.

 

Łatwa diagnostyka

Pantomograf w wielofunkcyjnym urządzeniu Hyperion H9 pozwala z kolei na wykonanie pantomogramu, na którym widoczne są zęby górne i dolne, ich ułożenie w kości, oraz wszystkie otaczające je tkanki. Zdjęcie takie najczęściej wykonywane jest przed planowanym zabiegiem usunięcia zębów czy zabiegami protetycznymi lub w celu oceny stanu uzębienia bądź jakości wypełnień.

Pantomograf Hyperion H9 pozwala także na ocenę stopnia zaawansowania chorób przyzębia oraz jest niezbędnym elementem w układaniu procesu leczenia ortodontycznego, przed którego rozpoczęciem wykonujemy pantomogram lub zdjęcie cefalometryczne w pozycji bocznej.

Na zdjęciu cefalometrycznym widać dokładnie tkanki miękkie twarzy pacjenta, podniebienie twarde i zatoki przynosowe. Zdjęcia tego typu pozwalają porównać pierwotny stan zgryzu pacjenta ze stanem po leczeniu.

 

Sprawne leczenie dzięki RTG

Kiedy dochodzi do wyżej wspomnianego leczenia kanałowego, bardzo ważnym elementem leczenia jest możliwość szybkiego wykonania RTG w trakcie zabiegu, co umożliwia urządzenie Hyperion H9.

Dzięki temu pacjent ma pewność, że kanały zęba zostały wypełnione prawidłowo i na całej ich długości. Minimalizuje to konieczność powtórnego leczenia endodontycznego i daje solidne przygotowanie pod zabiegi protetyczne w przyszłości. Pozwala również na odszukanie dodatkowego kanału lub złamanego narzędzia w celu jego usunięcia.

 

Precyzyjna diagnoza

Wykonanie tomografii 3D urządzeniem Hyperion H9 jest pomocne, a wręcz niezbędne przed rozpoczęciem leczenia implantologicznego. Badanie to pozwala ocenić jakość kości oraz odległość od struktur krytycznych w interesującym nas przekroju lub płaszczyźnie, w którą zostanie wszczepiony implant zębowy.

Minimalizuje tym samym ryzyko powikłań po zabiegu i ułatwia w periodontologii jak i chirurgii diagnostykę stanu kości szczęki oraz żuchwy. Dzięki zobrazowaniu wielu struktur anatomicznych, możliwości powiększania ich oraz dokonywania pomiarów, tomografia 3D pozwala postawić trafną diagnozę i stworzyć skuteczny plan leczenia.

 

Badania wykonywane urządzeniem Hyperion H9 nie wymagają od pacjenta żadnych szczególnych przygotowań i są bezbolesne. Przed wykonaniem zdjęcia należy zdjąć metalowe przedmioty znajdujące się w okolicy twarzy, a następnie założyć fartuch ochronny, który zabezpiecza pozostałe części ciała przed przyjęciem dawki promieni rentgenowskich.

Pacjentki, które są w ciąży powinny poinformować o tym fakcie lekarza. Sprzęt, którym wykonywane są zdjęcia jest poddawany kontroli zewnętrznej, aby spełniał wszystkie normy i był w pełni bezpieczny dla pacjentów.

Często nie wiemy, że z promieniowaniem emitowanym z naturalnych źródeł mamy kontakt na co dzień. Dawka jaką otrzymamy podczas badania tomograficznego jest o połowę mniejsza niż ta, którą otrzymujemy podczas kilkugodzinnej podróży samolotem.

3238